رییس کمسیون فرهنگی اجتماعی دبیرخانه کلانشهرهای کشور، نداشتن الگو برای جوانان را یکی از دلایل به وجود آمدن بی‌هویتی خواند و علت این مشکل را کم کاری فرهنگی دانست.

استاد ادبیات دانشگاه تهران ضمن اشاره به اهمیت گفتمان «فرهنگ حماسه» بر لزوم ترویج این گفتمان در جامعه تأکید کرد.

گفتمان ملی حماسه، تلاش علمی- فرهنگی است که بمنظور افزایش نشاط ملی با هدف بهره‌وری و تقویت روحیه سازندگی با همکاری تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی آغاز شده است.

نخستین نشست مشترک اتاق فکر «کنگره فرهنگ حماسه» با سازمان‌ها و نهادها با محوریت ترویج فرهنگ حماسه برگزار شد.

ایج گلشنی تأکید کرد: «فرهنگ حماسه» فرهنگی جهانی است و هم اکنون تمامی کشورها به صورت منظم، همگرا و گسترده در سطح ملی مشغول ترویج آن در کشور خود هستند.