سرپرست مرکز مطالعات وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به برگزاری کنگره «جوانان در آئینه پژوهش»، از بررسی تاثیرات فضای مجازی در این کنگره خبر داد.

حجت الاسلام منتظری در واکنش به مراسم افتتاحیه شیراز پایتخت جوانان جهان اسلام، گفت: آیا باید چیزهایی که به عنوان مظاهر اسلام و انقلاب است ارائه دهیم یا مظاهر غربی؟

شیراز _ پرچم پایتختی جوانان جهان اسلام در محور حافظیه شیراز برافراشته شد.

شیراز _ معاون رئیس جمهور در امور بانوان گفت: سیاست های امروز کشورهای مختلف جهان بر استفاده هرچه بیشتر از جوانان است که این موقعیت در کشورهای مسلمان بیشتر است.

شیراز _ رئیس مجمع جوانان جهان اسلام گفت: اتحاد و همدلی کشورهای اسلامی اولویت پایتختی جوانان کشورهای اسلامی است