معاون کمیته بین الملل سنای روسیه گفت که پارلمان روسیه از نمایندگان کنگره آمریکا برای سفر به مسکو دعوت کرده است.

معاون اول کمیته بین الملل سنای روسیه معتقد است وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا با یکدیگر آشنا شده و شناخت نسبی از یکدیگر پیدا کرده اند.

یک سیاستمدار روس گفت: زود است راجع به گسترش تحریم های آمریکا علیه ایران نظر بدهیم.