وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای انفجار تروریستی حمص را به شدت محکوم کرد.

وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به بیانیه آمریکا در مورد کریمه گفت روسیه سرزمین های متعلق به خود را برنمی گرداند.