رئیس جمهور روسیه از فرمانداران مناطق مختلف روسیه که اخیرا استعفا داده اند تشکر کرد و گفت از تجربه آنان استفاده خواهیم کرد.

فرماندار منطقه ریازانسکی روسیه اعلام کرد که می خواهد از سمت خود کناره گیری کند.