در ادامه رایزنی ها میان مدیران کل وزارت خارجه های ایران و روسیه، دهقانی مدیرکل امور سیاسی و امنیت وزارت خارجه با همتای روس خود در مسکو به رایزنی پرداخت.

یک مقام روس اعلام کرد که ایران و روسیه با توسعه توان موشکی آمریکا بدون در نظر گرفتن منافع دیگر کشورها مخالف هستند.

مدیر اداره منع اشاعه و کنترل تسلیحات وزارت خارجه روسیه در واکنش به اقدام فرانسه در تلاش برای صدور قطعنامه ای علیه سوریه گفت: این کار با عدالت فاصله زیادی دارد.

رئیس اداره کنترل تسلیحات و عدم اشاعه وزارت خارجه روسیه در واکنش به عهدشکنی آمریکا و تمدید «قانون داماتو» تصریح کرد: مسکو انتظار دارد اجرای برجام دقیقاً بر اساس مقررات ادامه یابد.