وکیل مدافع مهدی خزعلی از آزادی موکلش خبر داد.

وکیل مدافع علی مطهری از ثبت شکایت موکلش از مسئول قضایی در استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد به دلیل لغو سخنرانی اش در مشهد خبر داد. 

وکیل مدافع جمعی از شکات سازمان تامین اجتماعی جزئیات حکم سعید مرتضوی را تشریح کرد.