رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش وجوانان از برگزاری کنگره علمی «جوانان در آیینه پژوهش وضعیت مسائل و چالش‌ها» در شیراز خبر داد.

سرپرست مرکز مطالعات وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به برگزاری کنگره «جوانان در آئینه پژوهش»، از بررسی تاثیرات فضای مجازی در این کنگره خبر داد.

هفتمین دوره طرح پیمایش ملی ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای جوانان امسال به اجرا در خواهد آمد.

رئیس مرکز مطالعات وزارت ورزش و جوانان گفت: باید برای تقویت وجدت در کشور، هویت دینی و ملی جوانان را افزایش دهیم.

سرپرست مطالعات و پژوهش های کاربردی وزارت ورزش و جوانان از اجرای ۱۴۵ طرح تحقیقی در ۳۱ استان کشور و ثبت شده در سامانه سمات خبر داد.

سرپرست مرکز مطالعات ورزش و جوانان گفت: درپی بررسی تمایلات و خواسته‌های جوانان‌ هستیم تا از این اطلاعات در در برنامه ریزی‌های ستاد ساماندهی امور جوانان استفاده شود.