سخنگوی وزارت خارجه روسیه علیه درخواست مقامات کی یف برای لغو حق وتوی مسکو در شورای امنیت سازمان ملل انتقاد کرده و آنها را به توجه بیشتر برای رفع معضلات داخلی خودشان توصیه کرد.

وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به بیانیه آمریکا در مورد کریمه گفت روسیه سرزمین های متعلق به خود را برنمی گرداند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که دستاوردها و نتایج نشست قزاقستان باید حفظ و تقویت شود.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که مذاکرات آستانه در مورد حل و فصل بحران سوریه ۲۳ ژانویه شروع خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه انگلیس تاکید کرد که زمان سخن گفتن از کناره گیری بشار اسد گذشته شد و جانسون دیپلماتی حرفه ای نیست.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به اظهارات موهن خبرنگار آمریکایی نسبت به مرگ سفیر مسکو در آنکارا، خواستار عذرخواهی وی شد.