رییس کمسیون فرهنگی اجتماعی دبیرخانه کلانشهرهای کشور، نداشتن الگو برای جوانان را یکی از دلایل به وجود آمدن بی‌هویتی خواند و علت این مشکل را کم کاری فرهنگی دانست.