قم - معاون حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: جامعه نیازمند نشاط است و کسی نباید جلوی نشاط کنترل شده را بگیرد.

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به مساعدت های ستاد نیروهای مسلح نسبت به فوتبالیست هایی که خدمت سربازی آنها تمام نشده، گفت: مثل همیشه این بار هم نظام وظیفه کمک خواهد کرد.