کرمان - فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان با تشریح ماجرای دو کودک ربایی در کرمان گفت: هر گونه شایعه پراکنی در فضای مجازی جرم محسوب می شود و با این افراد برخورد قانونی خواهد شد.

کرمان - فرمانده انتظامی استان کرمان خواستار حضور پررنگ مردم در حوزه خیران امنیت ساز شد و گفت: همراهی مردم با پلیس زمینه ساز ارتقاء امنیت اجتماعی در جامعه می شود.