وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حراست در پنجمین گردهمایی آموزشی مرکز حراست این وزارتخانه، گفت: حراست باید مبتنی بر نظام باورها باشد نه بایدها.

محمد جواد عباباف با حکم وزیر ورزش و جوانان مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان شد.

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش گفت: معلمان باید امنیت روانی داشته باشند.

رئیس سازمان حراست کل کشور، حراست موفق را حراستی دانست که فعالیت های آن پیشگیرانه باشد.

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش، محمد حسین کفراشی ، به عنوان رئیس مرکزحراست آموزش و پرورش منصوب شد.

قزوین- استاندار قزوین گفت: کارکنان حراست ادارات و سازمانها باید به دور از افراط و تفریط فضای همدلی، همکاری و صمیمیت را میان کارمندان تقویت کنند.

معاون امور استان های سازمان صدا و سیما یکی از اصول کار بخش حراست را جستجو نکردن در احوالات پنهان شخصی و خانوادگی افراد دانست.

مدیر حراست فدراسیون فوتبال در غم از دست دادن پدرش سوگوار شد.

مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان در واکنش به انتشار فیلم دختر نوجوانی ایرانی در مسابقات MMA برابر حریفی از ارمنستان، گفت: در این زمینه باید معاون ورزش حر‌فه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان پاسخگو باشد نه حراست وزارت ورزش و جوانان.