حسنی مبارک تبرئه شد

دادگاه تجدید نظر مصر حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع این کشور را از اتهام کشتار معترضان تبرئه کرد.

کتاب «بهار عربی در مصر» منتشر شد

کتاب بهار عربی در مصر به قلم «بهجت قرنی» و « رباب المهدی»، توسط انتشارات «دانشگاه آمریکایی قاهره منتشر شد.

رئیس سابق حافظ منافع ایران در مصر گفت: حماس هم به مانند اخوان اشتباهاتی در ارزیابی از قدرت خود و تحلیل منطقه داشته که در نگاهی کلی چوب اعتماد به امریکا و متحدان آن را می خورند.

سفیر اسبق ایران در لبنان و اردن نوشت: ﻃﻼﻳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﻱ ایران ﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﺎ اخوان المسلمین، اﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺩاﺭاﻱ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ می باﺷﺪ ﺑﺎﺏ ﻣﺮاﻭﺩﻩ را بگشاید.