اختلاف نظر میان نخست وزیر مستعفی و رئیس جمهور ترکیه بر سر ضمانت نامه های بانک مرکزی موضوعی است که منابع آگاه از آن پرده برداشته اند.

با استعفای «احمد داوود اوغلو» نخست وزیر ترکیه و متحد نزدیک رئیس جمهور،‌ «اردوغان» یک گام به هدف دیرینه خود یعنی افزایش قدرت اجرایی رئیس جمهور نزدیکتر شد.

رئیس کمسیون امور خارجی دومای روسیه‌ در واکنش به‌ استعفای نخست وزیر ترکیه‌ گفت: تغییر داود اوغلو هیچ کمکی به‌ ترمیم روابط بحرانی روسیه‌ و ترکیه‌ نخواهد کرد.

فشار بر احمد داود اوغلو برای استعفا

رسانه‌های خارجی از افزایش فشار درون حزبی و جناح قدرتمند نزدیک به‌ رجب طیب اردوغان بر نخست وزیر ترکیه‌ برای استعفای وی خبر دادند.

منابع نزدیک به نخست وزیر ترکیه از استعفای وی از ریاست حزب حاکم عدالت و توسعه پس از نشست روز گذشته وی با اردوغان خبر دادند.